Forlag

FORLAG

Trenger du hjelp til å få utgitt boken din?

Eller er du usikker på prosessen?

Hvorfor velge Sita Insight som forlag

Sikrer deg retten til ditt eget åndsverk

Rettigheter til eget åndsverk er viktig å tenke på, hva vil du selv ha kontroll over og hva trenger du hjelp til.

Sita Insight hjelper deg i denne viktige avklaringsprosesen. 

Strukturert samarbeidspartner som ser oppgaven helt i mål

Med en strukturert tilnærming til oppgaven gir Sita Insight deg den hjelpen du trenger når du trenger det. Enten det er å hjelpe deg fremover med konkrete aksjoner eller å holde deg litt igjen og kvalitetssikre arbeidet ditt underveis.

Kontaktnettverk

Vet du hvem du skal spørre for å få hjelp, eller hva som er lurt å google? Har du tenkt gjennom hvordan du selv jobber best for å få tingene gjort og med riktig kvalitet? Siv Iren har begynt å opparbeide seg et kontaktnettverk som du får tilgang til ved å velge Sita Insight.

Fortjeneste $

De store, tradisjonelle forlagene har ulike kontraktsformater de presenterer for forfatterne. Mange av disse kontraktene synes ikke å belønne nok den innsats som en forfatter faktisk gjør, etter mitt syn.

Dette kan vi enklere bli enige om; en rettferdig fordeling av potensiell fremtidig inntekt.

Sita Insight kan hjelpe med:

Kvalitetssikring

Kvalitetssikring av materiale


Innhold, form og farge, målgruppe, ide.

Mye som må på plass for å levere et kvalitetsprodukt.

Trykking av bøker

Trykking


Hjelp til ombrekking, språkvask og korrektur, ISBN kode, trykkeklare filer og faktisk trykking av boken. 

nettbutikk

Nettbutikk og markedsføring


Gleden med å få solgt bøker etter å ha fått de trykket er stor. Men hvordan få frem kundegrunnlaget og derigjennom salgspotensialet? Lurt å være forberedt på dette når du plutselig står med X antall ferdigtrykte bøker i hånden.

Sita Insight hjelper deg gjerne

unsplash