Kundereferanser

Kundereferanser

Hva har Sita Insight hjulpet bedrifter med?

Sjekk ut kundereferansene her

A3 - Strategisk arbeid


Hjelp til å konkretisere strategi med

SMARTE mål.

Kunden ville bli mer synlig og ha venteliste.

Hva er nåsituasjonen, konkret mål for ønsket situasjon, analyse, faktisk handling og evaluering og forbedring.
Så enkelt og så vanskelig


Usikker? Ta kontakt med en av mine kundereferanser for å høre hvordan jeg har hjulpet andre og hva resultatet ble.

Mona Skjønhaug, Mona's Naturterapi

Lærerik og krevende prosess. Og nå var jeg moden for å ta steget videre med min målsetting. Dette har Sita Insight hjulpet meg med gjennom systematisk, strategisk, A3 arbeid.

Jeg anbefaler Siv Iren sin hjelp på

det sterkeste og stiller gladelig opp som kundereferanse!